Huisregels

Bij de eerste afspraak zijn uw identiteitsbewijs en verzekeringspas nodig (dit is een wettelijke bepaling).

Indien van toepassing ontvangen wij bij het eerste bezoek ook graag uw verwijsbrief van de tandarts en uw medicijnlijst.

U wordt verzocht eventuele verhindering zo vroeg mogelijk door te geven; u kunt dit te allen tijde op het antwoordapparaat inspreken!

Wij zijn helaas genoodzaakt om afspraken die korter dan 2 werkdagen tevoren zijn geannuleerd, gedeeltelijk in rekening te brengen.

Wij gaan er vanuit dat u veranderingen in uw persoonsgegevens, gezondheid en medicijngebruik aan ons doorgeeft. Op die manier kan er verantwoord gewerkt worden en wordt er geen onnodige tijd aan besteed.