Tarieven / Overeenkomsten

Tarieven

De tarieven voor tandheelkundige zorg zijn landelijk bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).
Goed om te weten: De tandheelkundige tarieven gelden voor zorg door mondhygiënisten én tandartsen, maar het tarief van een mondhygiënist is voor diverse behandelingen aanzienlijk lager dan van een tandarts (het gaat dan om dezelfde behandeling maar om een andere, lager geprijsde code voor de mondhygiënist).
Goed om te weten: Wanneer u behandeld wordt door een (preventie) assistente worden de codes en tarieven van een tandarts gebruikt omdat zij werkt onder verantwoordelijkheid van de tandarts!
Voor vergoeding door uw zorgverzekeraar is vrijwel altijd een aanvullende tandheelkundige verzekering nodig. Het is aan te raden om de vergoeding van uw verzekeraar te controleren voordat u een bezoek brengt aan de praktijk. Bij tandheelkundige verzekeringen geldt geen eigen risico (het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering, niet voor de aanvullende tandheelkundige verzekering!)
De behandeling van kinderen tot en met 17 jaar door de mondhygiënist wordt 100% vergoed uit de basisverzekering en is voor de patiënt dus geheel gratis!
 
Zowel volwassenen als kinderen kunnen zonder verwijsbrief een afspraak maken bij de mondhygiënist. Wij nemen nog nieuwe patiënten aan, dus bel gerust voor een afspraak!
 
Overeenkomsten met zorgverzekeraars
Er zijn zorgverzekeraars die een overeenkomst aanbieden aan zorgverleners, dus ook aan mondhygiënisten. In de tandheelkunde wordt dat echter steeds minder. In zo'n overeenkomst wordt vaak afgesproken in welke gevallen de mondhygiënist de nota rechtstreeks kan indienen bij de zorgverzekeraar.
Het wel of niet bestaan van een overeenkomst maakt dus niets uit voor de hoogte van de vergoeding van de behandeling (bij geen enkele verzekeraar).
  
 
Uitleg codes
Een uitgebreide uitleg van de codes kunt u vinden op: www.allesoverhetgebit.nl